Om oss

Diamantverktyg sedan 1937

Kärnborrning med diamantverktyg började redan på mitten av 1800-talet. Levanto Oy tillverkade sina första diamantkärnborrar år 1937 och är idag det äldsta ännu fungerande bolaget som tillverkar diamant kärnborrar. Idag tillverkar Levanto sina borrkronor, som den ända i världen, med en toppmodern segmentmetod.

Som sagt har Levanto sedan länge utvecklat och tillverkat högklassiga diamantborrkronor för gruvindustrin. Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder. Tillsammans kan vi utveckla skräddarsydda borrkronor för specifika behov. På det viset kan vi garantera att våra produkter alltid möter branschens krav.


Nordens största tillverkare av prospekteringsborrar

Levanto har i 85 års tid utvecklat och tillverkat högklassiga diamantborrkronor för gruvindustrin. Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder.

Levanto var bland de första med att utveckla prospekteringsborrar för över 80 år sedan. Efter alla dessa år är Levanto fortfarande i fronten av utvecklingen och har nu utvecklat och lanserat en ny borrkrona, som är tillverkad med en alldeles ny teknologi. Den unika teknologin, samt borrkronorna, utvecklas och tillverkas i Grankulla, Finland.

Levanto erbjuder skräddarsydda tjänster med snabb tidtabell. Vi har lyft anpassningen av borrkronor på en ny nivå; inget berg är för hårt för oss. Genom ett gemensamt utvecklingsprojekt av borrkronor kan vi förbättra och effektivera kundens produktivitet. Vårt proffs binder sig till hela projektet och följer med borrkronans utveckling både hos kunden i fält och i vår produktion.


Ansvarsfull och hållbar verksamhet

Vi understryker kvalitet i alla skeden av vår verksamhet. Moderna produktionsmetoder, ständig produktutveckling, förstklassiga råmaterial samt en omfattande kvalitetskontroll före produkten levereras till kunden, garanterar att våra produkter betjänar våra kunder även i framtiden. Vi följer ISO 9001 -kvalitetsledningssystemet och ISO 14001 -miljöledningssystemet i hela vår verksamhet.

Levanto har följt ISO 9001 kvalitetsystemets standarder i sin produktion och verksamhet sedan år 2002 då vi blev certifierade av Lloyd. Vi strävar också till miljövänlighet i vår produktion och tack vare det har vi blivit tilldelade ISO 14001 miljöledningssystemcertifikatet.

ISO certifikat Levanto

SEAM logo

Vi kan även stolt meddela att vi är medlem i det nya europeiska programmet som fokuserar sig på hållbarhet: SEAM – Sustainable European Abrasive Manufacturers. SEAM-programmet lanserades i januari 2020 och har som mål att stödja och hjälpa tillverkare av slipprodukter mot hållbar växt, med fokus på produktion och distribution. Stödberättigade företag och deras produktionsanläggningar måste uppfylla ett antal minimikrav som är indelade i tre grundpelare för hållbar utveckling: miljö, arbetskraft och ekonomi. Uppnåendet av utvecklingsmålen rapporteras årligen.