Kärnborrning med diamantverktyg

Kärnborrning med diamantverktyg började redan på mitten av 1800-talet. Levanto Oy tillverkade sina första diamantkärnborrar år 1937 och är idag det äldsta ännu fungerande bolaget som tillverkar diamantkärnborrar. Idag tillverkar Levanto sina borrkronor, som den ända i världen, med en toppmodern segmentmetod.

Diamantkärnborrningen revolutionerade gruvindustrin när man uppfann metoden. Före kärnborrning kunde man bara forska berggrunden på ytan eller genom att gräva sig ner. Med hjälp av kärnborrning kunde man enkelt borra ner i berggrunden och ta upp ett kärnprov och analysera det. Kärnborrning fungerar genom att man har en ihålig borr som producerar ett cylinderformat kärnprov som man kan ta upp ur marken med hjälp av en kärnfångare.

Diamantkärnborrning är idag den mest pålitliga metoden att undersöka markens sammansättning och struktur. Vid prospektering av mineraler och vid undersökning av bergets struktur använder man sig av kärnborrning. Vid kärnborrning får man ett cylinderformat prov upp ur marken som man kan analysera. Man analyserar både den kemiska sammansättningen samt den fysiologiska strukturen.

Levantos segmentmetod har revolutionerat diamantkärnborrningen, man har flera möjligheter än med traditionella kronor att skräddarsy borrkronor till kundernas utmanande behov. Den skräddasydda kronan garanterar en snabb penetrationshastighet och lång livslängd på kronan.

Levanto var en bland de första inom diamantkärnborrning och är än idag en av de främsta på branschen.