Betalning- och leveransvillkor

Följande utlåtande ges istället för eventuella garantier; Levanto Oy och/eller tillverkarens ända plikt är att ersätta produktantalet, som har visat sig vara defekt, förutsatt att tillverkaren har meddelat att garanti eller utbyte av produkt hör till deras praxis. Levanto Oy och/eller tillverkaren bär inte ansvar över olyckor, förluster eller skador, direkta, slumpmässiga eller följder av användning eller okunskap i användning av produkten. Före användning av produkten bör användaren ta reda på om produkten lämpar sig till den avsedda användningen, användaren av produkten bär allt ansvar över eventuella risker vid användningen. Ovanstående text får inte redigeras av andra än Levanto Oy:s jurister.


Minimi beställning

500 €


Pris

Levanto Oy bibehåller alla rättigheter att när som helst, utan att meddela, ändra pris och tekniska specifikationer på sina produkter.


Betalningsvillkor

14 dagar netto. Dröjsmålsränta: efter fordrans förfallodagen bärs en 8,5 % dröjsmålsränta. Vi debiterar 10 € per betalningspåminnelse.


Vilkor för specialbeställning

I alla fall där en produkt beställs för första gången från Levanto eller om inte produkten hör till Levantos standardprodukter utan tilverkas enkom efter kundens behov, betalas produkten i sin helhet (100 %) vid beställning. Vid specialbeställningar eller specialverktyg återlämnas inte förskottsbetalningar och produkterna kan inte returneras.


Leveransvikor

EX-WORKS Kauniainen


Internationella försändelsers skatter och andra kostnader

Skatter och andra kostnader, som en statsmyndighet kräver är på kundens ansvar, dessa som pålägg till det noterade eller fakturerade priset.


Returvillkor

Före du returnerar produkter, ta kontakt med Levanto Oy, det kan hända att en eventuell returnering inte är nödvändig. För att erhålla ersättning bör alla produkter som returneras skickas i deras oöppnad förpackning.

✓ Returneringen bör göras inom 30 dagar efter uppköpet

✓ Rätten till returnering gäller inte använda produkter, om ifall man inte har konstaterat att produkten är defekt

✓ Reklamationer bör meddelas åt Levanto 5 (fem) vardagar efter att man har mottagit produkten

✓ Kunden bär ansvar för kostnaderna som orsakas av returneringen. Levanto Oy returnerar fraktkostnaderna om man kan påvisa att produkten är defekt


Skadade produkter under transporten

Krav på ersättning på produkter som har skadats under transporten skall riktas direkt till transportbolaget.


Garantipolicy

✓ Garantin börjar vid faktureringsdagen och inte vid första användningsdagen

✓ Tillverkaren representerar och garanterar att den planerar och tillverkar produkter enligt FEPA:s hälso-, säkerhet-, och miljöstandarder, https://www.fepa-abrasives.com

✓ Leverantören garanterar att det inte finns fel i produkten 12 månader efter leverans. Ifall det finns fel i produkten, är leverantören enligt leverantörens val ensam ansvarig om att reparera produkten eller ersätta produkten enligt försäljningspris

✓ Leverantören är inte ansvarig för defekter och fel i produkten som har orsakats av oansvarsfull hantering eller av försummelse av underhåll av produkten enligt leverantörens villkor


Leverans- och postadress

Levanto Oy
Båtlänningsvägen 5
02700 Grankulla
Finland

info@levanto.fi
09 511 470
www.levanto.fi


Levanto garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av informationen på webbplatsen. Levanto International Inc. förbehåller sig rätten att korrigera fel, felaktigheter eller brister och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att beställningen har gjorts). Observera att sådana fel, felaktigheter eller brister kan relateras till produktbeskrivning, prissättning och tillgänglighet. Foton kan variera. Priser, leverans och hanteringspriser kan ändras utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka dig.